Ljungbergshallen på världslista

Den gamla fabriksbyggnaden Ljungbergshallen i Kvarnsveden har som första svenska byggnad hamnat på den ideella organisationen World Monuments Fund’s lista. Det är en lista över 100 kulturobjekt i världen, som anses vara mest hotade av förstörelse, men värda att bevara. I Borlänge pågår nu ett arbete med att flytta byggnaden till de centrala delarna av staden.

Ljungbergshallen står på pappersbruket Stora Ensos område i Kvarnsveden. Företaget vill nu använda marken där till en Taggutbyggnad och därför bli av med hallen, som kom dit i början av 1900-talet.Tagg
Ljungbergshallen är ritad av den kände arkitekten Ferdinand Boberg och bygganden uppfördes först Stockholm i slutet av 1800-talet. Den monterades sedan ner och kördes på järnväg till Kvarnsvedens Pappersbruk.
– Den är ju en stor del av pappersbrukets historia och därför är de också intresserade av att den bevaras, även om de själva inte kan ha den kvar på sitt område, säger Arne Ludvigsson, som är stadsarkitekt i Borlänge.
Det har under en tid förts diskussioner om att montera ner hallen och flytta den till centrala Borlänge, kanske som konserthall.
– Och klarade man av att flytta den från Stockholm till Kvarnsveden i början av 1900-talet, bör väl vi klara av att flytta den ett par kilometer, tycker Arne Ludvikgsson.
– Det kostar naturligtvis stora pengar, men de kan kanske bli lättare att fram nu när vi har kommit in på den här listan, tror Arne Ludvigsson.
När ett beslut kommer att tas om vad som ska hända med hallen, är inte bestämt.
– Men det borde ske inom två år, säger kommunalrådet Nils Persson. Sedan tar det väl ytterligare en tid innan något kan hända rent praktiskt.