Solkurvor stänger järnvägsspår

De senaste dagarnas värme och starka solsken har ställt till med problem för järnvägstrafiken. S k solkurvor har uppstått på sträckan Falun-Storvik och därför är all järnvägstrafik nu inställd där fram till och med söndag. Detta för att Banverket nu ska kunna göra reparationsarbeten. Tågtrafiken ersätts under tiden med bussar.

En solkurva uppstår då stålet i rälsen kraftigt värms upp, exempelvis av solen, och då utvidgar sig och ändrar form, så att det finns risk för urspårningar.