Miljoner till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har tilldelats närmare 2,3 miljoner kr i bidrag av Region Dalarna. Pengarna ska hjälpa skolan att köpa in ny utrustning i ett nytt laboratorium i Teknikdalen i Borlänge. Målet med satsningen runt laboratoriet är att förbättra förutsättningarna för regionens stål- och verkstadsindustri.