70-åring överklagar knarkdom till HD

En 70-årig man från Säter som i både tingsrätt och hovrätt dömts till två års fängelse för grovt narkotikabrott överklagar domen till Högsta domstolen. Mannen menar att brottet inte ska bedöms som grovt och att fängelsestraffet kortas.

När det gäller påföljden anser 70-åringen att hänsyn måste tas till hans ålder, och till att han befattat sig med den aktuella narkotikan sen han blivit utsatt för hot.