Ljus framtid för Dalajobben

Arbetslösheten i Dalarna sjunker mest i landet. Det visar den rapport som Länsarbetsnämnden i Falun presenterade på tisdagen. Och snart kommer det att vara brist på folk inom vissa yrkesområden,tror nämnden. Speciellt byggnadsbranschen har redan nu ett behov av nyanställningar, som är svårt att fylla.

Det är högkonjunkturen tillsammans med åldersavgångar, som gör att arbetsmarknaden i Dalarna ser ljus ut. Störst skillnad märks inom försäljning, service- och omsorgssektorerna. Speciellt ljust ser byggnadsbranschen på framtiden i Dalarna.
– Branschen räknar med en tillväxt på tolv procent, eller 600-700 nya jobb, säger länsarbetsdirektör Göran Persson.
– Och det kan bli svårt att hitta alla dessa i Dalarna, tror Göran Persson.
Störst framtidstro finns inom bygg och handel, konstaterar länsarbetsnämnden, efter en enkät bland länets företagare.
Ett orosmoln är dock den höga medelåldern hos arbetskraften. Nästan en fjärdedel av samtliga sysselsatta i länet är äldre än 57 år och det är den högsta andelen i riket.