Bra år för sommarjobb i Dalarna

Det är ett bra år för sommarjobb i Dalarna. Stora Enso ökar exempelvis antalet sommarjobb på sina enheter i Sverige i år till 974. Bland annat anställer Fors kartongfabrik utanför Avesta 146 sommarjobbare och Kvarnsvedens pappersbruk 90.

Stora Ensos personaldirektör i Sverige Jan Moritz, säger att företaget ser sommarjobben som en bra plattform för framtida rekryteringar.
Även i övrigt finns det i år gott om sommarjobb i Dalarna. Enligt Ams månadsstatistik är det bara i storstadslänen, som det finns fler sommarjobb.