Vårdhem kritiseras efter dödsfall

Organisationen har brustit och rutinerna har varit otillräckliga vid ett vårdboende i Falun. Det konstaterar socialstyrelsen efter att ha granskat en händelse, där en patient fallit ur en lyft, när hon skulle flyttas från en säng till en rullstol. Kvinnan blev därefter successivt sämre och avled ett par dagar senare. Socialstyrelsen fann flera brister vid den inspektion, som gjordes på vårdhemmet. Det handlade bland annat om arbetsorganisationen, rutiner och pesonalens fortbildningsbehov.