Äldre får vård utan språk

Många gamla riskerar att bli utan hjälp på sitt modersmål. Behovet av äldreomsorg på andra språk än svenska ökar. Men ingen av Dalarnas kommuner har någon plan för hur den frågan ska hanteras. Det visar en granskning som Sveriges Radio gjort.

För den som drabbas av ålderdemens försvinner ofta det språk, som man senast lärt sig. Invandrare kan då få bara få modersmålet kvar. Frågan är då om dom kan göra sig förstådda i äldreomsorgen.
– Allt eftersom antalet invandrare blir fler, så kommer det här att bli en allt större fråga, säger Pia Joelsson, som är chef för särskilda boenden i Borlänge.
Och mer än hälften av Dalarnas kommuner, ser här ett behov. Men det är ändå bara sex kommuner, som erbjuder äldreomsorg på annat språk än svenska.
Trots att många kommuner ser ett behov, som dessutom ökar, har inte en enda kommun i länet, någon fastslagen plan för hur de ska hantera frågan i framtiden.
– Det bekymrar mig, säger Anna Setterström, som är äldreskyddsombud vid länsstyrelsen.
– Kommunerna bör se till att de finns sådana planer. Alla har rätt att få sina behov tillfredsställda. Nu får vi trycka på kommunerna, säger hon.