Ersta vill sälja Tällbergshus

Ersta Diakonisällskap i Stockholm vill sälja ett hus med mark i Tällberg. Fastigheten fick sällskapet genom en donation i början av 1980-talet. Det har använts för personalens rekreation, men på senare år har huset använts väldigt lite. Eftersom donationer inte får säljas hur som helst vill Diakonosällskapet att statliga kammarkollegiet ger tillstånd till försäljning.