Villapriserna i Dalarna ökade

Villapriserna i Dalarna, har tillsammans med fyra andra län i landet, ökat mest under det tredje kvartalet i år. Det handlar om en ökning med sju procent jämfört med det andra kvartalet.  På ett år har villapriserna i länet ökat med tio procent. Snittpriset för en villa i Dalarna ligger nu på 940 000 kronor, enligt Statistiska Centralbyråns å Lantmäteriets nya Småhusbarometer.