Många bilverkstäder får bra betyg

Dalarnas bilverkstäder ligger över riksgenomsnittet när det gäller nöjda kunder. Det här visar en kundenkät som Kontrollerad Bilverkstad gjort bland 38 bilverkstäder i länet. Men fortfarande är vissa missnöjda med informationen när det gäller vad ett arbete kommer att kosta.

– Dalarna har ett kundnöjd-hetsresultat som ligger över riksgenomsnittet. 74 procent av dem kunderna som har besökt de kontrollerade verkstäderna i Dalarna är nöjda med det servicebesöket mot 72 på landet, säger Leif Fagerlund på Kontrollerad Bilverkstad.

29 procent av Dalarnas bilverkstäder är anslutna till Kontrollerad bilverkstad som är ett företag som specialiserat sig på att göra stickprover och granska hanteringen av inlämnade bilar hos sina anslutna verkstäder.

Anledningen till det goda betyget kan vara att bilverkstäderna i Dalarna inte har råd att tappa kunder.

– Här har kunden rest fyra till fem mil för att göra det här jobbet och då måste man göra bilen klar för att få tillbaka kunden nästa gång.

Men det finns även missnöjda kunder i undersökningen. Många klagar på att man inte får tillräcklig information om vad själva jobbet kommer att kosta.

– Man behöver engagera sig mera för kunden när kunden står och lämnar in sin bil. Och naturligtvis behöver kunden engagera sig för att få reda på vad det här kommer att kosta och vad man kommer att göra för de pengarna, säger Leif Fagerlund.