Företagare åtalad för ekobrott

En företagare i Dalarnas fjällvärld har åtalats vid Mora tingsrätt misstänkt för ekonomisk brottslighet.
Enligt åklagaren har företagaren gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Och han ska också i november för tre år sen lämnat oriktiga uppgifter i bolagets skattedeklaration och på så sätt undandragit 170 000 kronor i skatt och avgifter.