Personalen sextrakasseras ofta

Att jobba inom hemtjänsten, ha invandrarbakgrund och att vara man är inte det lättaste. Det har forskaren Renita Sörensdotter upptäckt. Hon har följt två hemtjänstgrupper, en i en bruksort i Dalarna och en i Stockholms innerstad.

Renita Sörensdotter är doktorand och socialantropolog. På uppdrag av Dalarnas forskningsråd har hon forskat om hemtjänstyrket och vad som händer när män och personer med invandrarbakgrund börjar i yrket. Det är ett yrke som länge dominerats av vita svenska kvinnor med arbetarklassbakgrund.
De personer som intervjuats berättar att hemtjänstpersonalen råkar ut för både sexuella trakasserier och rasism.
Det är mer vanligt med rasistiska tillmälen i större städer, där det också är fler män med invandrarbakgrund anställda. Däremot förekommer sexuella trakasserier överallt överallt, säger Renita Sörensdotter.