Kraftverk invigt efter sex års arbete

Nu har Fortum invigt sitt nya kraftverk i Avestaforsen efter totalt sex års arbete med projektet.

Det nya kraftverket kommer att producera el som motsvarar 50 000 lägenhetskunders behov.
Ungefär 400 miljoner kronor har man investerat i avestaforsens kraftstation.