Skola dålig på att hindra elevkränkning

Gagnefs kommun får allvarlig kritik av skolverket. Verket menar att kommunen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och förhindra att skolelever utsätts för kränkande behandling.  Dessutom anser skolverket att Gagnef kommuns styrning och ledning är för otylig, vilket leder till att alla elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd.