Taxichaufförer kräver att avtal sägs upp

Länets taxichaufförer ställer sig nu bakom protesterna mot hur färdtjänst och sjuktransporterna fungerar i Dalarna.
I ett upprop som nästan 100 chaufförer skrivit under kräver de att avtalet med Samres sägs upp omedelbart.

Chaufförerna skriver att deras arbetsmiljö har försämrats högst avsevärt sen Samres tog över ansvaret för färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar den 1 juli. I skrivelsen radas problem efter problem upp, och allt sammantaget leder till en psykisk press på chaufförerna menar man i uppropet.