Ambulans under utryckning körde av vägen

En ambulans med en sjuk patient körde vid tvåtiden i natt av vägen på Lugnetleden i Falun. Orsaken till avåkningen var att föraren blev bländad. Men vare sig patient eller förare kom till skada vid avvåkningen.