Ej genomtänkt att paintball-skjuta älgar

Idén från en uppfinnare att måla älgar med hjälp av paintball och självlysande färg är ingen bra idé. Det menar L-O Johansson som tidigare arbetat på Vägverket med viltvårdsfrågor.

- Bland annat måste ju djuret målas på båda sidor, och dessutom byter älgen päls vilket skulle betyda att man måste måla dem flera gånger per år, säger L-O Johansson till Dalanytt.

Idén kommer alltså från en uppfinnare som menar att antalet viltolyckor kan minskas om man med hjälp av helikopter märker älgar med paintballgevär och självlysande färg. Och han har nu presenterat förslaget för Vägverket.

L-O Johansson som jobbat på vägverket med viltvårdsfrågor, fick idén presenterad för sig redan för 25 år sedan, och han tycker inte att den verkar genomtänkt.
- Man måste ju också se på det här ur djurhumanitär synpunkt, säger L-O Johansson.