Högsta elkostnaderna i Vansbro

Nätföretagen i Dalarna har det senaste året höjt nätpriset med upp till sju procent. Högsta nätpriset har Fortum Disbribution i Vansbro, med en årskostnad på drygt 8 600 kronor för en villa.

Kostnaden är räknad på en villa, som har en säkring på 20 ampere och en förbrukning på 20 000 kilowattimmar. Det är nästan 3 000 kronor mer än det lägsta nätpriset, som Borlänge Energi har.
Undersökningen är gjord av Villaägarnas riksförbund.