Ingen rättegång om diskriminering

Det blir ingen rättegång mot det kommunal bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge för diskriminering. Tunabyggen anklagades för att ha nekat en ung funktionshindrad man att hyra en lägenhet, trots att bolaget hade lägenheter tomma. Även om alla detaljer i överrenskommelsen inte är klara har parterna kommit överens om att lösa frågan genom förlikning.