Skolchef kritisk till sparförslag i Falun

100 tjänster inom skolan i Falun kan komma att försvinna om den borgerliga majoritetens budgetförslag går igenom, det säger skolchefen Svante Hanses. I det sparförslag som tjänstemännen tidigare presenterat så drabbas färre men det förslag som politikerna presenterat är något helt annat.

– Det är en markant skillnad. Det som vi föreslog från förvaltningen det berörde ungefär 16 miljoner när det gäller tjänster. Det rör sig om 40 tjänster. Det förslag som ligger nu berör hundra tjänster som ska tas bort, säger skolchefen i Falun, Svante Hanses.

Politikernas förslag är något helt annat än tjänstemännens sparförslag - den borgerliga majoriteten i skolnämnden föreslår att 25 miljoner mer sparas och Svante Hanses säger att det kommer att få konsekvenser.

– Färre lärare ska göra samma jobb som idag. Antingen att man undervisar mer och tar hand om fler elever, det vill säga, att man får mindre tid för varje elev.

Från fackligt håll är kritiken massiv och mbl-förhandlingen i onsdags slutade i oenighet och Svante Hanses har svårt att se hur man ska kunna skära ner utan att kvaliteten hotas.

– 25 miljoner kanske är lite pengar om vi pratar om 1 miljard men 25 miljoner är väldigt mycket om man inte har dem.

Socialdemokratern Jonny Gahnshag är kritisk till hur de borgerliga sköter skolans ekonomi.

– Nedskärningarna som planeras för den kommunala skolan beror på att friskolorna kostar allt mer och att de borgerliga partierna bestämt att friskolornas kostnader ska bäras av skolförvaltningen och inte kommunstyrelsen. Ökade kostnader för friskolorna innebär mindre pengar till den kommunala skolan, säger Jonny Gangshag till Dalanytt.