Limaskog blir naturreservat

Ett område med gammal skog vid Gärdån mellan Limedsforsen och Malungsfors kommer att bli naturreservat. Det har länsstyrelsen nu beslutat.

Det är efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna som länsstyrelsen beslutat att bilda ett naturreservat. I omrrådet finns flera arter som är hotade, bl a tretåig hackspett och svamparna rosenticka och lappticka.

– Det är förstås väldigt roligt, säger Anders Munters, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna.

– Det är viktigt att förstå att skogen inte bara består av träd. Oftast ser man inte de andra värdena skogen har. Jag blir mer och mer frustrerad över att skogen bara ses som timmer och pengar!