Borlänge segregerad kommun

Borlänge en segregerad kommun I en färsk rapport från SCB, Statistiska Centralbyrån, pekas Borlänge ut som en av landets mest segregerade kommuner. Det är också en situation som kan påverka barnens skolresultat.

Studier visar att den etniska boendesegregationen i Sverige har ökat under 1990-talet.  Med det menas att sammansättningen av barn med svensk och utländsk bakgrund är annorlunda i olika delar av landet och i olika områden.
Borlänge på ”topplistan”
Många svenska städer, både större och mindre, präglas av boendesegregation. Drygt 40 procent av barnen med utländsk bakgrund i Sverige är koncentrerade till 310 av landets närmare 8 000 bostadsområden.
Samtidigt bor 55 procent av alla barn med svensk bakgrund i områden, där i stort sett alla har den bakgrunden.
Två tredjedelar av alla barn med utländsk bakgrund bor i de tre storstadslänen - Stockholm, Skåne och Västra Götalands län.
Bryter man ner statistiken på bostadsområden, visar det sig att också andra kommuner har stor segregation.
Botkyrka ”toppar” listan över de tjugo kommuner med störst segregation inom kommunen. Där har 54 procent av barnen svensk bakgrund, medan 46 procent har utländsk bakgrund. Därefter följer bland annat Malmö, Landskrona och Södertälje.
Borlänge finns på plats 13:e och är tillsammans med Örnsköldsvik den enda norrlandskommunen på listan.
Klarar skolan sämre
Rapporten visar att barn som bor i områden med en stor andel barn med utländsk bakgrund, oftare är obehöriga till gymnasiet jämfört med barn som bor i andra områdestyper. Det gäller även om man tar bort olikheter i föräldrarnas utbildning, familjesammansättning, inkomst, etnisk bakgrund och så vidare.
Resultaten gäller alltså både för barn med svensk- respektive utländsk bakgrund.