Ungdomssatsning återuppstår efter Borlängemorden

Efter den senaste tidens ungdomsvåld i Borlänge med bl a två mord vill kommunen nu starta en ny omgång av ”Youth At Risk”, YAR. Kommunen lade ned satsningen tidigare på grund av att den är dyr.

YAR är uppbyggd efter amerikansk modell. Ungdomarna anmäler sig frivilligt till projektet. Sen får ungdomarna stödpersoner ute i samhället.

Erfarenheterna från de två omgångar som genomförts är mycket goda. Ungdomar i farozonen för omfattande kriminalitet har kunnat ”räddas” till ett laglydigt liv.

– Ungdomarna upplever sig som respekterade, säger Åsa Danielsson, som tidigare varit projektansvarig för YAR.

Men YAR lades ned på grund av besparingsskäl. Nu tänker kommunledningen om. Socialdemokraten Kenneth Persson säger att kostnaden är liten om man tänker på vad våldsbrottsligheten kostar.