Måste lära mer om alkohol

Körkortshandledare måste lära sig mer om droger och trötthet i samband med bilkörning. Det anser vägverket och vill att det blir obligatoriska delar i den utbildning, som alla handledare måste gå.

– Vi har blivit mer kontinentala i vårt sätt att använda alkohol här i landet, säger Tom Ramstedt, vid vägverket.
– Det medför också större risker i trafiken, poängterar han.
Om förslaget med riskutbildning kring droger, alkohol och trötthet går igenom kommer utbildning att bli längre för handledarna.
– Men om utbildningen förlängs i ett svep eller delas upp i två delar, vet vi ännu inte, säger Tom Ramstedt.
Han hoppas att ett beslut om den förändrade handledarutbildningen kan tas före sommaren. Därefter kommer det att ta ett eller par år innan det kan genomföras.