Världsbutik anlände till Hedemora

En rullande världsbutik har anlänt till Hedemora. Alla varor som finns att köpa där är rättvisemärkta. Olle Wallin är pensionären som kör runt bussen med ett lager till olika platser i landet. Han menar att fattigdom bara kan bekämpas om mindre producenter får ta större plats på marknaden.

– Det går inte att hålla tillbaka människor, småproducenter måste kunna tjäna sitt uppehälle och försörja sin familj, det är så välståndet kan komma och det är på det sättet man kan bekämpa fattigdomen, säger Olle Wallin.

En rättvismärkning innebär att samarbetet mellan producenter, butiker och importörer har fungerat så schysst som möjligt. Arbetsförhållandena för de arbetande är bra och inget barnarbete och ingen diskriminering har förekommit vid framställningen av till exempel kaffe, the eller choklad.

Olle Wallin har bott i Tanzania med sin fru. När de lämnade landet frågade de befolkningen vad som kunde göras i Sverige för att de skulle få en bättre tillvaro efter krig och oroligheter.

– Nu måste jobba så att vi får avsättning för våra produkter, hjälpa oss med det och se till att vi får schysst betalt, säger Olle Wallin.