Biskopsvalet

Söderberg och Isberg vidare

Margarethe Isberg, domprost i Västerås, och Thomas Söderberg, kyrkoherde i Enviken, gick vidare i biskopsvalet. De båda fick vardera ungefär 28 procent av rösterna. Det innebär att det blir en ny valomgång i februari mellan dessa två kandidater.

Christina Schenning, bördig från Malung, kom på fjärde plats med drygt 12 procent av rösterna. Det betyder att hennes möjligheter att bli biskop därmed är borta.

Övriga som slagits ut är Sven Hillert, rektor för Svenska kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala och Håkan E Wilhelmsson domprost i Lund.

– Det känns väldigt stort, inte bara för att jag är en av två som ska vara med i nästa val utan det faktum att det finns så många människor i Västerås stift som visat förtroende, kommenterar Thomas Söderberg.

Varför är du en av dom två som kan bli biskop?

– Jag har varit med ganska länge och arbetet inom kyrkan på olika nivåer och varit med om att arbeta fram det som är grunderna för kyrkans arbete.

Biskopsvalet har uppmärksammats i medierna eftersom kritik har riktats mot en av biskopskandidaterna och en förtroendevald på en hög lekmannapost inom stiftet. Thomas Söderberg tror inte det påverkat valet.

– Jag tror att de som varit med i valet kunnat se bortom det.

Blir du nästa biskop i Västerås stift?

– Det vet inte jag.