Folk och försvar

Försvaret invaderar Sälen

Nu förbereds det på Högfjällshotellet i Sälen inför rikskonferensen Folk och försvar som börjar där på söndag. Konferensen har hållits där sedan 1993 och där debatterar man säkerhetspolitik och försvar med flera ministrar och poltikerhöjdare.

På söndag fullständigt invaderas Sälenområdet av folk från försvaret, riksdag och regering och även från myndigheter och näringsliv. Ett av diskussionsämnerna på årets konferens för de tillflygna gästerna är klimatförändringarna. Miljöminister Andreas Carlgren och meteorolog Pär Holmgren ska diskutera om en allt varmare jord är vårt största hot?

Rent ekonomiskt betyder inte konferensen några större intäkter för Högfjällshotellet, sådana här stora engagemang har man ofta på hotellet om man ser till ett helt år, säger Thommy Backner till Dalanytt.

Men för bygden betyder konferensen mycket, säger Cecilia Enqvist, projektledare för kenferensen.