enviken

Inget vatten i Enviken

En vattenläcka berör Enviken, Övertänger och Yttertänger. Vattentankar kommer att ställas ut vid Lyssfallets äldreboende och Tängers skola.