Älvdalen

Nytt läkarföretag tar över vårdcentral

Landstinget Dalarna har beslutat att ett nytt vårdföretag tar över läkarbemanningen av Älvdalens vårdcentral. Det är Scandroc AB med huvudkontor i Tyringe i Skåne. Sedan 2001 har Praktikertjänst drivit vårdcentralen. Scandoc tar över 1 mars och avtalet löper i fem år. Det nya företaget har eller haft uppdrag med de flesta landsting.

Landstinget Dalarna har i avtalsförhandlingarna med Scandoc ställt krav om kontinuitet och kvalité. Maximalt kommer fyra läkare med återkommande tidsintervaller att tjänstgöra vid vårdcentralen. Det innebär att eventuella återbesök för patienterna kan bokas hos samma läkare.

Praktikertjänst har drivit verksamheten vid vårdcentralen under sex år. När avtalstiden gick ut anordnade landstinget en ny anbudsrund. Vare sig Praktikertjänst eller någon annat privat företag lämnade in något anbud.

Det lutade därför länge åt att landstinget skulle ta tillbaka hela driften, men efter en ny anbudsrunda under hösten så har en avtalsuppgörelse nu nåtts med Scandoc. Men det gäller alltså bara läkarbemanningen. Övrig personal anställs igen av landstinget.

Under senaste året har Praktikertjänst drivit vårdcentralen med hjälp av stafettläkare sedan en av de ordinarie läkarna flyttat från orten.