Gott om lediga jobb i Dalarna

Det är fortfarande gott om lediga jobb i Dalarna. Den avmattning som syns på nationell nivå, märks ännu inte här i länet. Det här framgår av arbetsförmedlingens rapport för  december.

I december var 4 960 personer i Dalarna arbetslösa. Det betyder att arbetslösheten minskat med över 20 procent på ett år.
Även ungdomarbetslösheten har minskat, även om den fortfarande ligger något högre i Dalarna än i riket som helhet.
Även de som har varit deltidsarbetslösa eller arbetslösa under lång tid har minskat i antal.
I flera kommuner är arbetslösheten nu så låg att det är problem att hitta arbetssökande till de lediga jobben.
Och det är alltså fortfarande gott om sådana här i länet. Under fjolåret anmäldes närmare 16 800 lediga platser här i Dalarna och det är en ökning med 30 procent jämfört med året före.
Antalet varsel under 2007 var det lägsta sedan 80-talet. Totalt varslades under fjolåret 734 personer. 
Allt sammantaget gör att arbetsförmedlingschefen Richard Edling i dagens rapport betecknar arbetsmarknadsläget i länet som mycket bra.