Vaccineras mot farlig bakterie

Spädbarnen i Dalarna kommer nu att vaccineras mot den farliga pneumokockbakterien. Det är en bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation med bland annat dövhet som följd och i värsta fall leda till döden.

Landstinget Dalarna ville inte erbjuda den här vaccineringen innan socialstyrelsen gett rekommendationer om den. Och sådana kom på tisdagen, då socialstyrelsen anser att vaccinet ska ingå i barnvaccinprogrammet.
Enligt Lars Holmberg,som är barnhälsovårdsöverläkare, så finns det redan pengar avsatta för sådan vaccinering här i länet.