Blandade känslor efter SFI-förslag

Regeringen vill att kraven skärps på undervisningen i svenska för invandrare, SFI.  Bland annat vill politikerna införa nationella slutprov och en begränsad studietid på tre år. Förslaget väcker blandade känslor bland rektorn och lärare på SFI-undervisningen i Falun.

– Delar kan jag möjligtvis acceptera när det gäller prov efter de olika kurserna. Men sen finns det andra delar i förslaget som jag tycker är mycket märkligt och som jag också upplever som populistiskt, säger Bo Hellman som är rektor för SFI-undervisningen i Falun.

– När man bland annat säger att nio av tio SFI-lärare saknar utbildning, det stämmer inte, i alla fall inte i Falun. Jag tycker att ministrarna har dåliga kunskaper om SFI totalt hur den fungerar i Sverige.

Regeringen menar att det finns alarmerande brister i svenskundervisningen för invandrare och för att råda bot på det vill regeringen ändra på en rad saker. Bland annat att man bara ska kunna studera SFI under tre år.
Politikerna menar att med dagens regler så är det möjligt att använda SFI som en form av försörjning år efter år utan att få några språkkunskaper.

– Det mesta handlar om att slå in öppna dörrar för att det är väldigt få av våra deltagare som i nuläget går mer än tre år. Det är absolut inte vanligt. I övrigt välkomnar jag nationella prov, det är ett hjälpmedel för oss alla, säger Maj Sjöberg som har varit SFI-lärare i 15 år.