Kvinnor missar pensionspengar

Drygt 40 procent av kvinnorna i Dalarna arbetar deltid och riskerar därför att få lägre pension. Det visar en rapport från AMF Pension. Bland kvinnor är deltid ungefär lika vanligt i privat och offentlig sektor.

Av rapporten framgår det också att det finns stora regionala skillnader. I Kronoberg arbetar t ex 49 procent av kvinnorna deltid, medan andelen i Stockholm bara är 29 procent.
Riksssiffran är 35 procent.
Av männen är det bara 10 procent som har deltidsjobb.