Leksand och Orsa i topp när det gäller jämställdhet

Leksand och Orsa har kommit längst i jämställdhetsarbetet när det gäller företagande i länet. Det visar det jämställdhetsindex som organisationen Företagarna presenterar.

Leksand och Orsa har hamnat på sjunde respektive åttonde plats i landet. Listan toppas av Åre. Sämst till i Dalarna ligger Falun och Borlänge som delar 227:e platsen i landet.

Företagarnas jämställdhetsindex handlar inte bara om kvoten manliga/kvinnliga företagare utan också om åldersstruktur och om hur det ser ut med kvinnor i mansdominerade branscher.