Dalarna

Allt färre människor i Dalarna

Folkmängden i Dalarna minskade med närmare 100 personer förra året.  Och det är bara i fyra kommuner länet som invånarantalet ökat. Det är i Borlänge, Säter, Gagnef och Orsa. Största minskningen har skett i Leksand. Och nu söker sig Region Dalarna till Holland för att där intressera några för att flytta till Dalarna.

Vid årsskiftet hade Dalarna 275 618 invånare. Det är en minskning med 93 personer på ett år.
Det är betydligt fler människor som dör än som föds här i länet. Då hjälper inte den flyktingmottagning som skett. Det blir ändå minus i slutändan.
Borlänge ökade mest
Borlänge är den kommun som ökat mest i folkmängd, + 357 personer. Borlänge har en stor invandring och dessutom ett stort födelseöverskott.
Födelseöverskott har också grannkommunen Falun, men har ändå minskat i folkmängd - 47 personer. Det har att göra med en stor utflyttning till andra län.
De kommuner, förutom Borlänge, som vuxit under det gångna året är Orsa, Gagnef och Säter.
Orsaborna har blivit 65 fler, genom den förhållandevis stora inflyttttning som skett. Gagnef har vuxit med 31 personer, Säter med 9.
I Smedjebacken är befolkningstalet oförändrat medan övriga tio kommuner minskat i folkmängd.
Leksand förlorade mest 
Största minskningen har skett i Leksand, -112 personer. Den utvecklingen är anmärkningsvärd. Leksand har efter Falun haft den största utflyttnignen av länets kommuner.
För att försöka få fler att flytta till länet vänder Region Dalarna nu sina blickar mot Holland. Dalarna kommer där att delta i en emigrationsmässa 8-9 mars.

Källa: SCB