Leksand

Älgstammen minskar oroväckande

Det blir allt färre älgar i Leksandsskogarna. Älgstammen har minskat oroväckande mycket de senaste åren. Nu måste det till drastiska åtgärder för att få upp stammen igen. Men att prata om inställd älgjakt vill man ännu inte.

Det är flera orsaker till att älgstammen minskat.
– Man har kanske skjutit för många och fel djur, tror Anders Lisskar, som är ordförande i Leksands jaktvårdskrets.
– Sedan har det blivit allt fler rovdjur i våra skogar och det har naturligtvis också en betydelse, säger han.
Jägarna i Leksand försöker nu få älgstammen att växa igen.
– Det kan naturligtvis handla om att skjuta mindre antal ägar, säger Anders Lisskar.
Skogsbolagen har dock legat på för att fler djur ska skjutas.
– Men vi kan inte skjuta djur som inte finns, svarar Anders Lisskar. I så fall får vi väl sätta upp pappfigurer...
– Men nu måste vi hitta på något drastiskt för att få fler älgar i våra skogar igen, poängterar Anders Lisskar bekymrat.