Leksand

Djurförbud för Leksandsbonde

Det var rätt av länsstyrelsen att förbjuda en ung bonde i Leksand att ha nötkreatur och får. Det slår länsrätten nu fast i en dom.

Det var i augusti förra året som länsstyrelsen beslutade att bonden inte skulle få ha hand om nötkreatur och får. Före det hade ett mycket stort antal inspektioner gjorts på den aktuella gården.

Bonden fick vid upprepade tillfällen anmäkningar på dålig foderkvalitet, bristande vattentillgång och att djuren inte haft torra och rena liggytor. Vid några tillfällen påträffades också djur med vissa skador.

Bonden överklagade djurförbudet till länsrätten, som nu kommit med sitt utslag.

Länsrätten säger att det av utredningen framgår att den gård där den kritiserade djurhållningen bedrivits inte är lämplig att ha djur på enligt dagens krav. Trots det har bonden etablerat sig där och på kort tid skaffat sig en stor mängd djur, skriver länsrätten i domen.

Den hävdar dessutom att man inte haft anledning att i något avgörande hänseende ifrågasätta innehållet i de olika inspektionsrapporterna.

Det är därför, enligt länsrätten, rätt att förbjuda den unge Leksandsbonden att ha hand om nötkreatur och får. Till skillnad från länsstyrelsen menar länsrätten att djurförbudet bara ska gälla egen verksamhet.