Många sportlovar utan försäkring

På måndag börjar sportlovet i Dalarna. Det är då tänkt att alla barn och ungdomar, ska vara mycket ute i det fria och röra sig. Men vad många kanske inte känner till, är att de då är oförsäkrade. I flera av länets kommuner gäller den försäkring man har i skolan inte på fritiden.

Under sportlovet skadar många ungdomar sig, inte minst när de sportar. Det kan handla om olika typer av hand-, arm- och benskador.
Och är man inte observant finns det inte någon giltig försäkring. Den försäkring man har i skolan, gäller inte alltid på fritiden.
– Det är en kostnadsfråga, säger Nils Kempe vid Falu kommun. Det är många år sedan vi hade en försäkring, som också täckte fritiden.
Förutom Falun så har heller inte Borlänge, Leksand, Mora och Rättviks kommuner försäkrat sina elever på fritiden.
– Jag hoppas och tror att föräldrarna är medvetna om detta, säger Nils Kempe. Vi har i alla fall försökt informera om det.
Även de som bor i en kommun med skolförsäkring dygnet runt bör ha även privata försäkringar.
När ersättningar betalas ut kan det skilja 100 000-tals kronor mellan skolförsäkringar och privata. Konsumentrådgivaren Veronika Lidman-Ek i Falun anser att skolförsäkringarna bör ses som en grund.
De föräldrar som är osäkra på vad skolförsäkringen omfattar bör kontakta sin kommun.