Allardsmålet

Hovrätten fastställde straffen

I dag har Svea Hovrätt kommit med sin dom i den stora ekobrottshärvan om Faluföretaget Allards. Det här är ett mål som bl a handlat om svindleri, skattebrott och bokföringsbrott. Hovrätten gör bara ett par smärre ändringar när det gäller straffen för de fyra åtalade.

Det hovrätten prövat är en dom i Falu tingsrätt från sommaren 2005. VDn i företaget dömdes där till fängelse i ett år och två månader plus tre års näringsförbud.

En ekonomisk konsult fick nio månaders fängelse, en styrelseordförande villkorlig dom och dagsböter och en revisor villkorlig dom och samhällstjänst. En femte åtalad, en vice VD, friades helt.

Åklagarna i målet tyckte att de åtalade kom alldeles för lindrigt undan och överklagade hos hovrätten. Det gjorde också ett par av de åtalade, bl a VDn som ville bli helt friad. Han menade att han delegerat det ekonomiska ansvaret och att han därför inte känt till felaktigheterna i bokföringen.

Hovrätten ändrar på vissa punkter Falu tingsrätts dom när det gäller brottsrubriceringarna. Däremot ändras inte påföljderna på något avgörande sätt.

Företagets VD döms precis som i tingsrätten till fängelse i ett år och två månader plus tre års näringsförbud.

Straffet på nio månaders fängelse för en ekonomisk konsult står också fast.

Revisorn får sin villkorliga dom skärpt från 100 timmars samhällstjänst till 140.  För en styrelseordförande sänks bötesstraffet i den villkorliga domen från 60 till 30 dagsböter.