Elever blir utan undervisning

Elever blir utan undervisning på grund av lärarbrist. Hälften av Dalarnas kommuner kan inte anordna modersmålsundervisning till alla sökande. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.

Modersmålsundervisning är frivillig för eleverna, men kommunerna är skyldiga att erbjuda det om fler än fem elever vill ha. I Borlänge har lektionerna i Engelska ställts in. Och fler kommuner har problem. I en enkät till alla kommuner svarar hälften av landets kommuner att undervisning har ställts in.

Kommunerna skyller på lärarbrist.
– Vi har problem att få behörig personal i vissa språk, säger Ann-Britt Andersson, rektor för modersmålsundervisningen i Borlänge.

johannes.rosendahl@sr.se