Idre

För hög berusningsnivå i Idre

En rad brister kunde upptäckas när polisen, skatteverket och alkoholhandläggare gjorde kontroller vid Idre fjäll förra lördagen. Kommunen kräver nu skriftliga svar på hur man kommer att åtärda bristerna.

Bland annat hur berusningsnivån kan sänkas och vad man har rutinerna när det gäller kvitton vid all försäljning. Dessutom hittade skattemyndigheten brister i hanteringen av personalliggare.