Projekt ska locka företag till Dalarna

Ett tidigare EU-projekt som hade som uppgift att locka företag till Dalarna har startats om i ALMIs regi eftersom det bedöms som så viktigt för länets ekonomi och utveckling.

Det gäller Invest i Dalarna, som återstartades i januari i år, och som ALMI nu tror ska kunna överträffa det förra projektets resultat på 8 nya företag till länet under ett par års projekttid.

- För att nå det målet ska vi försöka få företag att etablera sig i till exempel tomma verkstadslokaler som finns i Falun, säger Hans Astorin, som är VD på ALMI Dalarna.

ALMI hoppas att mellan fem och sex nya företag ska etablera sig i dalarna per år.

- Även samverkan mellan kommunerna är väldigt viktigt för att lyckas med det, säger Hans Astorin.