Krylbo

Oroande oljeutsläpp i Krylbo

Ett oljeutsläpp upptäcktes på tisdagsmorgon vid Krylbo avloppsreningsverk i Avesta kommun. Utsläppet bidrar till att reningsförmågan vid verket blir försämrad och nu vill kommunen ha tips om var läckan kan ha börjat någonstans.

– Det var personalen vid reningsverket i Krylbo som gick ut på morgonen för att jobba som upptäckte det här i bassängerna, säger Thom Sandvik, VA-chef i Avesta. Han säger att läckan kommer från Karlbo Brovallen-området, vid Karlbo pumpstation.
– Dit har vi lyckas spåra det men inte något längre så vi kan inte säga var det kommer ifrån. Det handlar om flera hundra liter olja som läckt ut och det är inte första gången det händer. Senast den 19 februari så läckte det och då spårades läckan till Karlbo pumpstation - alltså till samma ställe som man misstänker den här gången. Utsläppet gör att reningsförmågan på avloppsreningsverket nu är försämrad. Bland annat kan det leda till att fosfor går ut i vattendrag och orsakar övergödning. Under tisdagen har man fortsatt att söka efter var läckan kan ha börjat någonstans men utan något resultat, och Thom Sandvik säger till Dalanytt att man vill komma i kontakt med personer som kan ha tips var oljeutsläppet kan komma ifrån, då ska man kontakta kommunen.