SÄTER

Protester mot stugbygge

Ett 70-tal personer från byarna runt Stora Ulvsjön i Säters kommun protesterar mot planerna på tre nya semesterbyar runt sjön. Överexploatering och illa skött av företaget menar byborna.

Det är ett danskt bolag som vill bygga 40 nya fritidshus i området och byborna som reagerat menar att utbygganden är för omfattande.

-  Vi tycker att det blir överexploatering och det är ett synnerligen dåligt valt ställe dessutom, säger Gunnar Dicander som bor i Grängshammar och är ordförande i hembygdsföreningen.

Förutom att dom boende tycker att semesterbyarna blir för stora, är man också besviken på hur det danska bolaget skött informationen om planerna.

- Vi har kallats till möte på dagtid och närvarar man inte vid mötena så samtycker man och samtliga intressenter har inte blivit kallade,  säger Gunnar Dicander.

Från de boendes sida tycker man inte heller att kommunen förankrat exploateringsplanerna tillräckligt och därför skriver man nu ett brev till kommunledningen. De boende ska dessutom starta namninsamling mot planerna.