Ingen stor oro bli utsatt för brott

Invånarna i Dalarna är mindre oroliga att drabbas av brott än svenskarna i allmänhet. Det visar en trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet,BRÅ.

Mest oroliga i Dalarna är vi för att närstående ska utsättas för brott. 27 procent känner sådan oro.
Däremot är oron för att ens bil ska bli stulen eller vandaliserad, eller att man ska drabbas av inbrott är betydligt mindre. 
Bara 10 procent av befolkningen i länet oroar sig för att bli överfallen och misshandlad.