Lantbrukare förlorar sin betesmark

En betesmark som innehåller mer än 50 träd per hektar ska kallas för skog säger jordbruksverket. Det innebär att stora delar betesmark kommer att försvinna säger LRF i Dalarna.  

– Vi har rätt mycket betesmark i vårt land som inte kommer att klara den här gränsdragningen, det innebär att de betesmarkerna kommer att överges och bli skog, säger Ulric Isaksson som är ordförande för LRF Dalarna.

Det började med att jordbruksverket i Sverige fick kritik av EU eftersom de betalat ut betesersättningar för mark som EU anser vara skog. För att undvika dryga böter så har jordbruksverket valt att omdefiniera ordet betesmark för att följa EU: s regler.  Det innebär att många lantbrukare kommer att förlora sin betesersättning.

– Då finns det ingen ekonomi för att hålla djur där, så enkelt är det, säger Ulric Isaksson.

Beslutet att omdefiniera betesmarken kritiseras inte enbart av Lantbrukarnas riksförbund, LRF, utan också av världsnaturfonden. De anser att marker kommer att växa igen och marker kommer att förstöras. Men Birgitta Ek på jordbruksverket säger att det inte behöver bli så, att istället kan de nya bestämmelserna uppmuntra lantbrukare att rensa på sin mark. Dessutom har jordbruksverket inget val menar hon.

– Om vi fortsätter att hävda de svenska betesmarkerna på de sätt som vi har gjort nu i ett antal år så kommer det att innebära väldigt stora sanktioner för Sverige. Det kommer att bli väldigt dyrt.