Flink bör inte få sitt straff tidsbestämt

Mattias Flink som 1994 sköt sju personer till döds i Falun bör inte få sitt livstidsstraff tidsbestämt - åtminstone inte än. Det menar Kriminalvården i ett yttrande över Flinks ansökan till Örebro tingsrätt.

Trots att kriminalvården tycker att Mattias Flink varit exemplariskt skötsam under de drygt 13 år som han varit frihetsberövad anser den att han avtjänat för kort tid med tanke på det brott han begått. Någon gång under våren ska Örebro tingsrätt ta ställning till Flinks begäran om ett tidsbestämt straff.