Ytterligare ett lodjur fällt

Ytterligare ett lodjur har skjutits här i länet under den jakt som inleddes i lördags. På måndagseftermiddagen sköts en hane i Siljansnäs. Det betyder att fyra djur återstår av de sju som tilldelats område ett som består av kommunerna från Leksand och söderut.

I övriga Dalarna utanför renskötselområdet är jakten redan avlyst. Däremot har inte det enda lodjur som får fällas i renskötselområdet ännu skjutits.