Skogsbrandflyg i Dalarna i sommar

Det ser trots allt ut att bli skogsbrandflyg i Dalarna i sommar. Ett upprop bland länets kommuner om ekonomiskt bidrag, gör att verksamheten förmodligen kan fortsätta.
När Statens Räddningsverk nu inte längre står för kostnaderna, så bildades en grupp från Länsstyrelsen och länets räddningschefer för att ta fram en alternativ lösning. Gruppen kontaktade sedan alla kommuner, skogsägare och försäkringsbolag för att få ekonomiskt stöd för skogsbrandflyg. - Min fasta övertygelse idag är att det kommer bli någon form av bevakning med flyg kommer det att bli, det säger Rune Daniels, som är räddningschef i Rättvik till Dalanytt. Dalarna är det län som arbetat hårdats för att rädda brandflyget. Genom att snabbt upptäcka och kunna släcka bränder så har man fått valuta för brandflyget. Och det ser nu alltså ut som om det kommer att bli brandflyg även i sommar. Men omfattningen är beroende på hur mycket pengar man får in, och det ser ut att bli mindre än tidigare. - Då får vi lösa det på andra sätt, med kanske färre flygningar, säger Rune Daniels.